3. Cơ sở khoa học của luật? – Như item (1) đã thượng dẫn, đây chưa phải là Luật! – Cơ sở khoa học: Muốn máy điều hòa nhiệt độ (A/C) trong phòng chạy (Work): * Việc đầu tiên phải cấp nguồn cho nó (A/C) bằng cách bật cái automat / cầu dao ở đâu đó trong phòng- nếu không tìm thấy thì gọi bảo vệ lên tìm; * Lắp các cục pin của cái điều khiển (remote) vào cho đúng cực (+ /-) – vì chiều hôm qua trước khi ra về đã tháo pin ra để phòng chống cháy nổ; * Nghiên cứu tại sao cái điều khiển (remote) bé tí lại làm cho ta mát lạnh cả ngày;